Porsche Croatia d.o.o.
Impressum

Porsche Croatia d.o.o.

Generalni uvoznik za marku SEAT i CUPRA za Republiku Hrvatsku

Miroslava Miholića 2,
HR- 10010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Web www.seat.hr
E-Mail: seat@porschecroatia.hr

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK/10.433.339,97 EUR, uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave:
Martin Wienerroither, Vicko Ljuban
Kontakt: info@porschecroatia.hr

Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a: Darija Kralj
Kontakt: seat@porschecroatia.hr

Postprodaja:
Direktor postprodaje: Marko Blažević
Voditelj marketinga i PR-a: Stjepan Nikolac
Skrb o kupcu: Martina Pavlović
Kontakt: postprodaja@porschecroatia.hr